Ochrana osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Mirton, s.r.o. , so sídlom Pavlovičovo námestie 7442/35, 08 001 Prešov, IČO: 47 042 656, zapísanej v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Prešove, oddiel Sro, vložka 27614/P, (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

  • meno a priezvisko alebo názov spoločnosti
  • adresa
  • e-mail
  • telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom zodpovedania dopytu zákazníkov prostredníctvom predmetných formulárov.. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu neurčitú.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na info@mirtonklima.sk alebo zaslaním listu na kontaktné údaje (sídlo) spoločnosti uvedené vyššie.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.